Устремно променящият се свят налага бързо приспособяване на бизнеса