Министерство на образованието дава стипендии на ромски ученици