Започва есенната дератизация на шахти и дерета във Варна