Доброволци от Германия и България организират конкурс за детска рисунка на тема: „Аз и животните”