Генералните директори на БНТ и БНР ще се избират с нова процедура