Работодателите страдат най-много от липса на квалифицирани работници, инженери и шофьори