Хората на Гюлен са предадени на Турция заради липса на молби за убежище