Европейски GS1 регионален форум за първи път се организира в София