Вятърът може да осигурява 20% от световната електроенергия до 2030-а