Добивът на шистов петрол и газ в САЩ продължава да спада