Президентските избори като репетиция за парламентарни