МЗ предлага спешни дейности да се правят и в структури с по-ниска компетентност