Средният добив на картофи е по-нисък от миналогодишния