Задържали 7-те гюленисти, защото не поискали убежище