Кърджалиец е регистрирал над 7 500 касови бележки в лотарията на НАП