Над 70 % от мигрантите в Европа - жертви на трафик или експлоатация