Когато майките и бащите правят нещата по различен начин...