Спина бифида - при дефект в развитието на гръбначния канал