Акустични устройства намаляват случаите на оплетени в мрежи делфини