Попов: ТЕТРА е гарант за успеха на нашите операции в мирно и военно време