Експедицията на „Академик“ до Шабла може да е последна