Ангел Петричев: Страх от Арсенал няма, само вълнение