Здравната каса освобождава 50 млн. лева от резерва си