Суровинният сектор тласна нагоре европейските акции