Верига за бързи закуски на финландец тръгва от Ловеч