Интернет и глобализацията промениха бизнес средата, заяви шведски икономист