БенчМарк Финанс организира състезание на финансовите пазари