“Влез в час с данъците” влиза в шуменските училища