Камен Колчев: Доверието на инвеститорите се печели с честност