easyJet става 6-ят корпоративен инвеститор във Founders Factory