"Заедно в час" подготвя реализацията на колаж от всякакви предмети