ЕК предлага до 2030 г. България да не намалява емисиите парникови газове