Акциите на компаниите от суровинния и енергийния сектор раздвижиха европейските борси