Регионален исторически музей – В. Търново и ВТУ подариха книги на университет в Гърция