"Няма по-добър урок от това, което човек е преживял, колкото и лошо да е то"