Нов български филм разказва за децата на 80-те години