България трябва да създаде стимули за скандинавските инвестиции