Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват през август