Туристическото министерство преиздава брошури за 600 000 лв.