Остава тежко състоянието на децата от катастрофата край Ребърково