Адванс Терафонд АДСИЦ е придобил 1075 дка през септември при средно 875 лв./дка