105 930 жители на Община Пазарджик имат право да избират президент