Американският кораб ''Сигнус'' е успешно изстрелян към МКС