Министрите на търговията на ЕС обсъждат бъдещето на споразумението с Канада