Apple си постави 1 година срок за автономния си автомобил