Мениджър бе обвинен, че е взимал подкупи от играчите си