Литва – Средствата за извеждане от експлоатация на Игналинската АЕЦ са почти изчерпани