България подписа две споразумения с МААЕ за участие в международни мрежи за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност