FT: Балканите полагат сериозни усилия за диверсифициране на газовите доставки