Фирма за запознанства задължи двойките, които събира да са с маски